รับมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายสิรวิชญ์ ภูติยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาอุด ได้เข้ารับมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 42 ณ ห้องประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร