พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีราขเจ้า

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 คณะลูกเสือโรงเรียนบ้านตาอุด ได้จัดกิจกรรม พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีราขเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกิจการด้านการศึกษา และเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ด้วยการถวายพวงมาลัย ณ พระบรมรูปรัชกาลที่ 6 พร้อมประกอบพิธีถวายราชสดุดี อันเป็นประเพณีที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องทุกปี