ฉีดวัคซีนเข็ม 2 (เพิ่มเติม)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนบ้านตาอุด นำโดย นางสุนิษา งามรูป รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1-6(เพิ่มเติม) จำนวน 21 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิท 19 (Pfizer เข็มที่ 2) ณ โดมกีฬา โรงเรียนขุขันธ์