นักเรียน ม.1-6 เข้ารับการฉีดวัคซีนPfizerเข็มที่ 2

วันที่ 17 พฤศจิกายน 64 โรงเรียนบ้านตาอุด นำโดย นางสุนิษา งามรูป รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1-6 จำนวน 214 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิท 19 (Pfizer เข็มที่ 2) ณ โดมกีฬา โรงเรียนขุขันธ์