โรงเรียนบ้านตาอุด ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เยี่ยมเยียนผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 13:00 น นายกฤติเดช บุญศรัทธา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาอุด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 13:00 น นายกฤติเดช บุญศรัทธา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาอุด คณะครูบุคลากรทางการศึกษา อาสาสมัครชุมชม และผู้นำชุมชน ได้เดินทางไปต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษนายวัฒนา พุฒิชาติ ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและมอบเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย นายสมาน ไชยปัญญา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านตาอุด และครอบครัว เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2553 ที่ผ่านมาคณะครูบุคลากรทางการศึกษา อาสาสมัครชุมชม และผู้นำชุมชน ได้เดินทางไปต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษนายวัฒนา พุฒิชาติ ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและมอบเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย นายสมาน ไชยปัญญา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านตาอุด และครอบครัว เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา