งานทำบุญแสดงมุทิตาจิต ฉลองอายุวัฒนะมงคล 80 ปี พระครูสันติธรรมนาถ เจ้าอาวาสวัดเขวิกศรีสะจันทร์ เจ้าคณะตำบลสะเดาใหญ่

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 วัดเขวิกศรีสะจันทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ร่วมกับโรงเรียนบ้านตาอุด วัดบ้านตาอุด วัดศรีโกธาราราม และผู้นำชุมชนบ้านเขวิกศรีสะจันทร์ จัดงานทำบุญแสดงมุทิตาจิต ฉลองอายุวัฒนะมงคล 80 ปี พระครูสันติธรรมนาถ เจ้าอาวาสวัดเขวิกศรีสะจันทร์ เจ้าคณะตำบลสะเดาใหญ่ เพื่อฉลองอายุวัฒนะมงคล 80 ปี และเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีที่ได้กระทำต่อชุมชนตำบลสะเดาใหญ่และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระครูสันติธรรมนาถ เจ้าคณะตำบลสะเดาใหญ่