ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 166 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง