ขอเชิญร่วมการแข่งขันเดิน-วิ่ง การกุศล “ก้าวคนละก้าว เก้าหมู่บ้าน เพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1”

“ก้าวคนละก้าว เก้าหมู่บ้าน เพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1” 
วันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2562 (รายงานตัว เวลา 04.00 น. เริ่มวิ่ง 05.00 น.)

 

กิจกรรม เดิน วิ่ง “ก้าวคนละก้าว เก้าหมู่บ้าน เพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1” มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเดิน วิ่ง ซึ่งเป็นการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องที่ดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ร่วมกันทำได้เป็นกลุ่มใหญ่และประหยัดค่าใช้จ่าย โดยมีการรวมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอุดและโรงเรียนบ้านตาอุดและประชาชนผู้สนใจ มาร่วมสร้างสรรค์สร้างกิจกรรมเพื่อสุขภาพ ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเดิน วิ่ง ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลดีต่อชุมชน และสร้างแบบอย่างเพื่อจุดประกายให้ทุกคนหันมาออกกำลังกาย

 

วัตถุประสงค์การจัดงาน

1. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจในการดูแลสุขภาพตนเอง และการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย
2. เพื่อหารายได้จัดทำป้ายโรงเรียน
3. เพื่อหารายได้จัดทำห้องวิทยาศาสตร์
4. เพื่อหารายได้ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

 

ประเภทการวิ่ง Fun Run 5 กม. (พร้อมเสื้อที่ระลึก 1 ตัว)

– รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ค่าสมัคร 250 บาท
– รุ่นประชาชนทั่วไป ค่าสมัคร 350 บาท
– รุ่น VIP ค่าสมัคร 500 บาท 

การสมัครและการชำระเงิน

1. สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนบ้านตาอุด (ชำระค่าสมัครและรับเสื้อที่โรงเรียนบ้านตาอุด)

2. สมัคร online สมัคร online คลิกที่นี่ !!   เมื่อผู้สมัคร ลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัวแล้ว ให้ทำการชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่บัญชี 020033988701 ชื่อบัญชี โรงเรียนบ้านตาอุดและส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่อีเมล์ info@ta-ud.ac.th หรือ แจ้งการชำระเงิน คลิกที่นี่ แจ้งการชำระเงิน คลิกที่นี่

กรณีให้จัดส่งเสื้อทางไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง 65 บาทต่อ 1 ตัว ตัวที่ 2 บวกเพิ่ม ตัวละ 10 บาท (ต้องแนบรูปหลักฐานการโอนเงิน ในการสมัคร)

(** ราคาค่าจัดส่งนี้ เฉพาะเลขที่สมัครเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถรวมกับเลขที่สมัครอื่นได้ ** )

 

ของรางวัล

1. ผู้สมัครวิ่งทุกรุ่นทุกระยะ จะได้รับเสื้อที่ระลึก
2. ผู้ชนะในแต่ละประเภทการวิ่ง รับถ้วยรางวัล อันดับ 1-3 และเหรียญที่ระลึกมีให้ 100 คนแรก โดยแยกเป็นดังนี้
   – รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รับเหรียญที่ระลึก อันดับ 1-25 
   – รุ่นประชาชนทั่วไป เหรียญที่ระลึก อันดับ 1-50 
   – รุ่น VIP เหรียญที่ระลึก อันดับ 1-25 
3. ผู้ชนะการแข่งขันทุกระยะจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงก่อนรับรางวัล

 

กำหนดการเดิน-วิ่ง “ก้าวคนละก้าว เก้าหมู่บ้าน เพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1”

   04.00 น. เจ้าหน้าที่พร้อมกัน ณ สถานที่จัดงาน
   04.00 น. รายงานตัว แจกเสื้อและเบอร์สำหรับนักวิ่งที่ตกค้าง
   04.49 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
   05.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง fun run
   06.00 น. มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ
   07.00 น. เสร็จสิ้นพิธี