การแข่งขันกีฬากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 24-27 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 นักเรียนโรงเรียนบ้านตาอุดได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา ,สนามโรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี และสนามโรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง