ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2561

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านตาอุดได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2561