ข่าวดี!! สำหรับคนที่ไม่ได้สอบ GAT-PAT ม.อุบลฯ เปิดรับสมัครนักศึกษา 2650 คน โดยใช้ผลการเรียน

ข่าวดี!! สำหรับคนที่ไม่ได้สอบ GAT-PAT ม.อุบลฯ เปิดรับสมัครนักศึกษา 2650 คน โดยใช้ผลการเรียน

รายละเอียด