นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3 เข้ารับการฝึก นศท. ภาคปกติ ร่วมพิธีเปิดการฝึกและพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 6 สิงหาค

Read more