ประกาศโรงเรียนบ้านตาอุด เรื่อง การเลื่อนวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถาณการณ์การเเพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID -19)

โรงเรียนบ้านตาอุดจึง

Read more