นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3 เข้ารับการฝึก นศท. ภาคปกติ ร่วมพิธีเปิดการฝึกและพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 6 สิงหาค

Read more

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎา

Read more