กิจกรรมในโรงเรียนข่าวประชาสัมพันธ์

วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านตาอุด องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด ผู้นำชุมชม ผู้ปกครองและนักเรียน ได้จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชซนนีพันปีหลวง
พิธีมอบเกียรติบัตรแม่ตัวอย่าง เกียรติบัตรลูกกตัญญู รวมทั้งการมอบทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดี
โดยมี นายทองสา อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด เป็นประธานในพิธี และนายสิรวิชญ์ ภูติยา ผู้อำนวยการโรงเรียน
กล่าวรายงาน ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านตาอุด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
https://photos.app.goo.gl/HhqEpLTkUc5JRTzf9