กิจกรรม TO BE NUMBER ONE (ทู ปี นัมเบอร์ วัน)

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ้านตาอุด นำทีม cover dance และ To Be IDOL เข้าร่วม “โครงการออกกำลังกาย สบายชีวี ด้วยกิจกรรม TO BE NUMBER ONE (ทู ปี นัมเบอร์ วัน)”
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านปรือใหญ่