นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3 เข้ารับการฝึก นศท. ภาคปกติ ร่วมพิธีเปิดการฝึกและพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านตาอุด นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3 เข้ารับการฝึก นศท. ภาคปกติ ร่วมพิธีเปิดการฝึกและพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 โดย มทบ.25 ศูนย์ฝึกย่อยที่ 6 โรงเรียนขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ (งาน นศท.โรงเรียนบ้านตาอุด)