วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านตาอุด จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ในหลวงรัชกาลที่ 10 ครบ 71 พรรษา
โดยมี นายสิรวิชญ์ ภูติยา ผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ หอประชุมประชุมโรงเรียนบ้านตาอุด