วันสุนทรภู่สู่ วันภาษาไทย To Be Number One

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 กลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนบ้านตาอุด ได้จัดงานวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย To Be Number One แต่งกายชุดไทยร่วมงาน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านตาอุด