อบต.ตาอุด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด ได้ให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่มาทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตามบริเวณและสถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียนบ้านตาอุด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการเปิดเรียน On site

ทางโรงเรียนบ้านตาอุด ต้องขอขอบพระคุณ ทีมงานที่เข้มแข็งจากองค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด ในการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในครั้งนี้