ผ้าป่าข้าวเปลือกเพื่ออาหารกลางวันของนักเรียน ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 24-25 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านตาอุดร่วมกับชุมชนตำบลตาอุด ได้จัดผ้าป่าข้าวเปลือกเพื่ออาหารกลางวันของนักเรียน ประจำปี 2561