ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านตาอุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 086-650-1570
เว็บไซต์โรงเรียน  https://www.ta-ud.ac.th
E-mail : info@ta-ud.ac.th
https://www.facebook.com/ta.ud.sch
 https://lin.ee/Bf6up5S