ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านตาอุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045922236 โทรสาร 045922236 E-mail : info@ta-ud.ac.th